enjoy

?از آنچه دارید لذت ببرید ♥️

شخصی را میشناسم که یک اتومبیل ولوو جدید خریده بود .
او برای نو نگه داشتن صندلیهایش یک سری روکش صندلی با استفاده از ملحفه های کهنه رخت خواب درست کرده بود ‼️
روش عملی خوبی بود اما یک اشکال کوچک داشت وآن اینکه آدم فکر میکرد در یک سبد لباس چرک در حال رانندگی است ❕❕❕

فلسفه من در زندگی این است ” خود را ناز پرورده بار بیاور ، جسمت را پرورش بده وخانه ات را پاکیزه نگه دار تا در زندگی احساس خوشبختی کنی ♥️♥️♥️♥️
من فکر میکنم : همه چیزها برهم تاثیر می گذارند طرز راه رفتن شما بر طرز حرف زدنتان تاثیر می گذارد .
نوع لباس پوشیدنتان بر نوع احساساتتان تاثیر می گذارد. توجهی که به خود میکنید بر توجهتان به دیگران تاثیر میگذارد

شما میگویید :ارزش قایل بودن برای خود چه ارتباطی به کامیابی در زندگی دارد؟
ارتباط صد در صد وقتی میتونیم خوشبختی را به زندگی خود بیاوریم ‼️‼️

فرد میگوید: وقتی که به موفقیت رسیدم دیگر مثل یه انسان بی ارزش دو رو زندگی نخواهم کرد!! این اشتباه است ❗️
برای موفق بودن اول باید آنرا احساس کنی .

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.